Pierwsza Msza Święta w Kaplicy DPS

W niedzielę 11 lutego br. odbyła się pierwsza Mszą Św. w  Domu Pomocy Społecznej
w Baligrodzie, celebrowana przez dwóch kapłanów parafii Baligród ks. Mirosława Augusta oraz ks. Macieja Małek, w intencji Mieszkańców i Pracowników DPS. W Światowym Dniu Chorego, który przypada właśnie w tym terminie, wierni obejmują modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie zwracając uwagę świata na ich potrzeby.

Najważniejsi podczas uroczystości byli Mieszkańcy DPS, którzy ze wzruszeniem modlili się, śpiewali pieśni i czytali Słowo Boże. W przygotowanie wydarzenia i jego przebieg zaangażowali się Pracownicy DPS wraz z Dyrektorem Anną Hydzik, natomiast uczestnikami byli mieszkańcy Baligrodu oraz Robert Stępień Wójt Gminy Baligród i Jerzy Habowski Sekretarz Urzędu Gminy w Baligrodzie.

Teraz już nabożeństwa w kaplicy DPS w Baligrodzie będą się odbywały regularnie
a Mieszkańcy placówki będą mieli możliwość korzystania z sakramentów oraz z

indywidualnej rozmowy z kapłanem.